status updated

STATUS UPDATED!
Disciplined mind bring happiness, undisciplined mind bring chaos.

July 3, 2011

apabila Allah cepat makbulkan doamu, maka dia menyayangimu

Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanKu (dengan mematuhi perintahKu) dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul.surah al-Bqarah ( 186 )


apabila Dia lambat memakbulkan doamu, Dia ingin mengujimu


Menurut al-Khatabi: " Jika Allah tidak menjawab doa seseorang, Dia akan memberikan kepadanya ketenagan dan kelapangan dalam hatinya atau mengelakkanya dirinya daripada kecelakaan atau menggantikannya dengan pahala."


Menurut hukama: " Manusia menyangka doa mereka tidak dimakbulkan, sedangkan sebenarnya ia dimakbulkan melebihi daripada apa yang dipohon, atau ia menolak dengan musibah atau penyakit lebih banyak daripada yang dipinta, atau diberikan ganjaran pada hari kiamat. "


apabila Dia tidak memakbulkan doamu, maka Dia merancang sesuatu yang lebih baik untukmu


Firman Allah maksudnya: " bolehjadi kamu membenci sesuatu, padahal ia bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagimu. dan (ingatlah), Allah jua Yang Maha Mengetahui  (semua itu), sedang kamu tidak mengetahuinya. surah al-Baqarah ( 216 )


kita harus benar-benar memahami tentang perancangan Allah...

No comments:

Post a Comment

pageviews