status updated

STATUS UPDATED!
Disciplined mind bring happiness, undisciplined mind bring chaos.

March 7, 2012

akidah kesatuan ummah


Senjata untnk menghadapi syaitan jin dan syaitan manusia...???

Senjatanya adalah memahami tuntutan kalimah Laillahaillah yang merupakan kalimah tauhid dan kalimah keikhlasan.

Kembalikan diri kepada nilai-nilai dari kalimah Laillahaillah..

TEGAKKAN IBADAH HANYA KEPADA ALLAH.
BERPALING IBADAT SELAIN DARI ALLAH
FAHAM....YAKIN DAN AMAL.

Setiap orang akan dipertanggungjawabkan diri masing-masing di depan Allah.
Maka itu ikuti ayat dan keterangan-keterangan dari Allah dan ajaran Rasul.

Jangan mensyirikkan Allah dalam setiap perbuatan dan ibadat seperti menyembah selain Allah..

Meniti jalan ikhlas dan jalan tauhid seperti melalui jalan dakwah, jalan iman, jalan keyakinan dan jalan kesabaran...
akidah kesatuan ummah, Laillahaillah Muhammadur Rasulullah.

No comments:

Post a Comment

pageviews