status updated

STATUS UPDATED!
Disciplined mind bring happiness, undisciplined mind bring chaos.

September 3, 2012

Jaga perkataan kita


"Sesungguhnya ada seorang hamba yang bercakap perkataan yang boleh mendatangkan keredhaan Allah tanpa ia sedari, namun dengan itu Allah menaikkannya beberapa darjat lantaran (perkataan) itu dan sesungguhnya ada pula seorang hamba yang bercakap dengan perkataan yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah tanpa ia sedari maka dengan demikian dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Jahannam."

( HR : Bukhari )

No comments:

Post a Comment

pageviews