status updated

STATUS UPDATED!
Disciplined mind bring happiness, undisciplined mind bring chaos.

September 3, 2012

Perasaan rendah hati..

Sahabatku,
hakikat rendah hati bukan hanya kepada keluargamu, sahabatmu, atau orang terhormat tetapi kepada pembantumu, bawahanmu, faqir miskin, sahabatmu yang susah atau mereka yang papa...

No comments:

Post a Comment

pageviews